Home Articole utile Prezentarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor

            Legea 211 din 15 noiembrie 2011, transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului 2008/98/CE si sta la baza atingerii obiectivului de 50% grad de reciclare si valorificare deseuri, la nivelul Uniunii Europene, in anul 2020.

          Legea pastreaza in continuare principiul poluatorul plateste si stabileste pentru producatorul de deseuri sau, dupa caz, pentru orice detinator de deseuri, obligatia de a efectua operatiunile de tratare/reciclare a deseurilor in nume propriu sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare.

          Legea stabileste si definitia legala a deseului ca „orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce”. Actul normativ introduce termeni noi precum ierarhia deseurilor (prevenire, pregatire pentru utilizare, reciclare, valorificare energetica, eliminare), incetarea statutului de deseu (in urma tratarii si valorificarii), raspunderea extinsa a producatorului (in vederea valorificarii deseurilor). Aplicarea ierarhiei deseurilor are ca scop incurajarea actiunii in materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului.

          Prin acesta lege se impune ca prevenirea si gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediul, in special:

- fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna si flora

-fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Legea 211/2011 instituie si o serie de sanctiuni atat pentru persoanele fizice, dar si pentru producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice. Nici autoritatile publice locale nu sunt excluse de la sanctionare, prevazandu-se ca acestea vor fi sanctionate cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin de a colecta diferentiat, incepand cu anul 2012, cel putin deseuri precum hartia, metalul, plasticul si sticla. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se realizeaza de catre Garda Nationala de Mediu, precum si de catre autoritatile locale.

Noutati aduse de noua lege din domeniul gestiunii deseurilor

          Legea  nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor a fost publicata in Monitorul oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011 si a intrat in vigoare din 28.11.2011, iar partea privind contraventiile au intrat in vigoare la 25.12.2011.

Legea 211/2011 aproga Ordonanta de urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor Ordonanta de urgenta nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

1. Dispozitii generale

          Art. 1. Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.
            2. Domeniul de aplicare

          Art. 2. (1) Se exclud din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 urmatoarele:

    a) efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in scopul stocarii geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului sau exclusi din domeniul de aplicare a respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;

    b) solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;

    c) solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate in timpul activitatilor de constructie, in cazul in care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii in starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat;

    d) deseurile radioactive;

    e) explozibilii declasati;

    f) materiile fecale, in cazul in care acestea nu intra sub incidenta pct. 1.2. lit. b), paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite in agricultura ori silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese ori metode care nu dauneaza mediului si nu pun in pericol sanatatea populatiei.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011, in masura in care sunt reglementate prin alte acte normative, urmatoarele:

    a) apele uzate;

    b) subprodusele de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu exceptia produselor care urmeaza sa fie incinerate, depozitate sau utilizate intr-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului;

    c) carcasele de la animalele care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002;

    d) deseurile rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

(3) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse in apele de suprafata in scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor Legii nr. 211/2011, in cazul in care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase.

(4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin in completarea dispozitiilor Legii nr. 211/2011.

eXTReMe Tracker
TOP-SITEURI - Cele mai vizitate siteuri astazi Director-Web.net Reaver.ro - Director Web SEO cu transfer de Page Rank Anunturi Gratuite Promovat de Red-Web Director Web Gratuit Director Promovare Site Online - Promovare Gratuita Free Thumbnails by PagePeeker Corpuri de iluminat